Giới thiệu về trường

 I. Thông tin chung
Tên trường: Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 14 Ngõ 5 Phố Ngọa Long  - Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.7632166 – 043.7632168   Fax: 043.7632168
Email: info@cnktdn.edu.vn
 
 
 

Chức năng & nhiệm vụ của Trường

Chức năng nhiệm vụ

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy 2015 ( 22/04/2015)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015

Ký hiệu trường: CCT

Cơ hội học Đại học cho những học sinh kém phần may mắn. ( 03/04/2015)

Cơ hội học Đại học cho những học sinh kém phần may mắn.

Thông báo tuyển sinh 2015 ( 15/03/2015)

                                             
                               THÔNG BÁO TUYỂN SINH
                TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2015

Thông báo ( 23/12/2014)

 Thông báo 

Thông báo tuyển sinh nghề Điều dưỡng được bố trí việc lam ( 22/08/2014)

-   Căn cứ hợp đồng giữa: Viện Khoa học Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Trường trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội và Trường trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại về việc đào tạo và cung ứng lao động trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

 -   Trường trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội thông báo tuyển sinh điều dưỡng theo hình thức học tập kết hợp làm việc thực tế, người học được trả lương như sau: